Yazılım Geliştirme Forumu

Tam Versiyon: OpenCart Nebim V3 Entegrasyonu Ücretsiz!
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Adım 1 
Aşağıdaki sql sorgusunu NebimV3Master veritabanında çalıştırın.

PHP Kod:
USE NebimV3Master
GO
DECLARE @ReportFileName Char200 SPACE(0)
DECLARE @
IsDefault    bit 0
SELECT 
@ReportFileName  ReportFileName , @IsDefault IsDefault FROM bsReportQuery WHERE ReportName N'V3Integrator' AND QueryName  N'ASF_URUNFIYAT'
DELETE bsReportQuery WHERE ReportName N'V3Integrator' AND QueryName N'ASF_URUNFIYAT'
INSERT INTO bsReportQuery (ReportNameDefaultFilterColsParameteredFieldsNotBeFilteredFields IsPivotAvailableIsDefault ReportFileName QueryNameQueryText)
SELECT ReportName            N'V3Integrator'
DefaultFilterCols        N''
ParameteredFields        N''
NotBeFilteredFields    N''
IsPivotAvailable        N'0'
IsDefault                = @IsDefault
ReportFileName        N''
QueryName                N'ASF_URUNFIYAT'
QueryText                
N'
SELECT * FROM ASF_URUNFIYAT(''TR'',''EAN13'',999999)                                        
'
GO 


Adım 2 

Aşağıdaki sql sorgusunu şirket veritabanında çalıştırın

PHP Kod:
IF OBJECT_ID('ASF_URUNFIYAT'IS NOT NULL DROP FUNCTION ASF_URUNFIYAT
GO
CREATE 
FUNCTION ASF_URUNFIYAT (@LangCode Char5,@BarcodeTypeCode Char20,@PriceGroupCode Char20, @LastNHour int 
RETURNS TABLE 
AS RETURN
(
SELECT  Product.* 
ColorCode                             prItemVariant.ColorCode
ColorDescription                        cdColorDesc.ColorDescription
ItemDim1Code                          prItemVariant.ItemDim1Code
ItemDim2Code                          prItemVariant.ItemDim2Code
ItemDim3Code                          prItemVariant.ItemDim3Code 
VatRate                               ISNULL((SELECT VatRate FROM cdVat WITH(NOLOCK)
WHERE cdVat.VatCode Product.ItemTaxGrCode),SPACE(0))
Price1                   ISNULL((SELECT TOP 1 Price FROM ProductValidPrices(GETDATE(), GETDATE()) LastPrice
WHERE LastPrice
.PaymentPlanCode='' 
AND ItemTypeCode=Product.ProductTypeCode
AND ItemCode=Product.ProductCode
ORDER BY PriceListDate
), SPACE(0))   
Price2                   ISNULL((SELECT TOP 1 Price FROM ProductValidPrices(GETDATE(), GETDATE()) LastPrice
WHERE LastPrice
.PaymentPlanCode='001' 
AND ItemTypeCode=Product.ProductTypeCode
AND ItemCode=Product.ProductCode
ORDER BY PriceListDate
), SPACE(0))     
Warehouse1InventoryQty    ISNULL((SELECT SUM(AvailableInventoryQty1FROM ItemInventory  AS Warehouse1Inv WITH(NOLOCK)
WHERE 
Warehouse1Inv
.ItemTypeCode        prItemVariant.ItemTypeCode 
AND Warehouse1Inv.ItemCode            prItemVariant.ItemCode
AND Warehouse1Inv.ColorCode        prItemVariant.ColorCode
AND Warehouse1Inv.ItemDim1Code        prItemVariant.ItemDim1Code 
AND Warehouse1Inv.ItemDim2Code        prItemVariant.ItemDim2Code
AND Warehouse1Inv.ItemDim3Code        prItemVariant.ItemDim3Code) ,0)
AttributeType01                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode ), SPACE(0))
AttributeType02                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode ), SPACE(0))
AttributeType03                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode ), SPACE(0))
AttributeType04                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode ), SPACE(0))
AttributeType05                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode ), SPACE(0))
AttributeType06                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode ), SPACE(0))
AttributeType07                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode ), SPACE(0))
AttributeType08                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode ), SPACE(0))
AttributeType09                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode ), SPACE(0))
AttributeType10                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 10), SPACE(0))
AttributeType11                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 11), SPACE(0))
AttributeType12                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 12), SPACE(0))
AttributeType13                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 13), SPACE(0))
AttributeType14                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 14), SPACE(0))
AttributeType15                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 15), SPACE(0))
AttributeType16                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 16), SPACE(0))
AttributeType17                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 17), SPACE(0))
AttributeType18                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 18), SPACE(0))
AttributeType19                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 19), SPACE(0))
AttributeType20                 ISNULL((SELECT AttributeTypeDescription FROM ItemAttributeType(@LangCodewhere ItemTypeCode AND AttributeTypeCode 20), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel01Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel01Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel02Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel02Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel03Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel03Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel04Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel04Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel05Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel05Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel06Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel06Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel07Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel07Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel08Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel08Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel09Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel09Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
--, 
ProductHierarchyLevel10Desc                  ISNULL((SELECT ProductHierarchyLevel10Desc FROM dfProductHierarchyLevelNames where LangCode = @LangCode), SPACE(0))
ItemPhotoPath                         ISNULL((SELECT FolderPath FROM dfGlobalFolder WHERE GlobalDefaultCode AND FolderCode N'ProductPhotoPath'),SPACE(0))
Barcode                               ISNULL((SELECT MAX(BarcodeFROM prItemBarcode WITH(NOLOCK)
WHERE       prItemBarcode.BarcodeTypeCode     = @BarcodeTypeCode
AND prItemBarcode.ItemTypeCode        prItemVariant.ItemTypeCode
AND prItemBarcode.ItemCode                  prItemVariant.ItemCode
AND prItemBarcode.ColorCode                 prItemVariant.ColorCode                                                          AND prItemBarcode.ItemDim1Code        prItemVariant.ItemDim1Code
AND prItemBarcode.ItemDim2Code        prItemVariant.ItemDim2Code                                                      AND prItemBarcode.ItemDim3Code        prItemVariant.ItemDim3Code) , SPACE(0))
ItemDim1SortOrder                     cdItemDim1.SortOrder
ItemDim2SortOrder                     cdItemDim2.SortOrder
ItemDim3SortOrder                     cdItemDim3.SortOrder
FROM ProductFilterWithDescription 
('TR'  AS Product
INNER JOIN prItemVariant WITH
(NOLOCK)
ON prItemVariant.ItemCode            Product.ProductCode 
AND prItemVariant.ItemTypeCode        Product.ProductTypeCode 
INNER JOIN cdItemDim1 WITH
(NOLOCK)
ON cdItemDim1.ItemDim1Code            prItemVariant.ItemDim1Code
INNER JOIN cdItemDim2 WITH
(NOLOCK)
ON cdItemDim2.ItemDim2Code            prItemVariant.ItemDim2Code
INNER JOIN cdItemDim3 WITH
(NOLOCK)
ON cdItemDim3.ItemDim3Code            prItemVariant.ItemDim3Code
INNER JOIN cdItem WITH
(NOLOCK)
ON cdItem.ItemCode                    Product.ProductCode 
AND cdItem.ItemTypeCode                Product.ProductTypeCode 
LEFT JOIN    
(
SELECT ItemCode,ItemTypeCode,ColorCode,ItemDim1Code,ItemDim2Code,ItemDim3Code,
SUM(AvailableInventoryQty1AvailableInventory 
FROM ItemInventory     WITH 
(NOLOCK)
GROUP BY ItemCode,ItemTypeCode,ColorCode,ItemDim1Code,ItemDim2Code,ItemDim3Code
) AS WarehouseInv ON WarehouseInv.ItemTypeCode        prItemVariant.ItemTypeCode 
AND WarehouseInv.ItemCode            prItemVariant.ItemCode
AND WarehouseInv.ColorCode        prItemVariant.ColorCode
AND WarehouseInv.ItemDim1Code        prItemVariant.ItemDim1Code 
AND WarehouseInv.ItemDim2Code        prItemVariant.ItemDim2Code
AND WarehouseInv.ItemDim3Code        prItemVariant.ItemDim3Code   
LEFT OUTER JOIN cdItemDesc WITH 
(NOLOCKON cdItemDesc.ItemTypeCode=Product.ProductTypeCode
AND cdItemDesc.ItemCode=Product.ProductCode
AND cdItemDesc.LangCode=@LangCode    
LEFT OUTER JOIN cdColorDesc WITH 
(NOLOCKON cdColorDesc.ColorCode=prItemVariant.ColorCode
AND   cdColorDesc.LangCode=@LangCode    
WHERE Product
.IsBlocked    
AND Product.UseInternet1
AND cdItem.IsBlocked 0
AND Product.ProductTypeCode=1
AND (EXISTS (SELECT FROM trStock WITH(NOLOCK
WHERE trStock.ItemTypeCode     prItemVariant.ItemTypeCode        
AND trStock.ItemCode     prItemVariant.ItemCode
AND trStock.ColorCode     prItemVariant.ColorCode
AND trStock.ItemDim1Code prItemVariant.ItemDim1Code
AND trStock.ItemDim2Code prItemVariant.ItemDim2Code
AND trStock.OperationDate BETWEEN DATEADD(HOUR , -* @LastNHourGETDATE() ) AND  GETDATE()  )
OR (
cdItem.LastUpdatedDate BETWEEN DATEADD(HOUR , -* @LastNHourGETDATE() ) AND  GETDATE() ) 
OR (
cdItemDesc.LastUpdatedDate BETWEEN DATEADD(HOUR , -* @LastNHourGETDATE() ) AND  GETDATE())  
OR (prItemVariant.LastUpdatedDate BETWEEN DATEADD(HOUR , -* @LastNHourGETDATE() ) AND  GETDATE()) 
)
)
GO 

bu sorgu satış fiyat listesinden fiyat getirmektedir, temel fiyattan fiyat çekmesi istenirse çok kolay editlenebilir yazıya yorum bırakarak destek alabilirsiniz.
Adım 3 
Zip içerisinde bulunan dosyaları e-ticaret sitenizin ana dizininde entegrasyon adında bir klasöre upload ediniz. Dosyaları burdan indirebilirsiniz. (Parola mehmetvarisli.com)
Adım  4 
Opencart MySQL veritabanında product_option_value tablosuna varchar 255 olarak stokID kolonunu en son kolon olacak şekilde ekleyin. Zip dosyasındaki php dosyalarını gözden geçirerek gerekli bilgilerinizi girip calistir.php yi çalıştırın. Sırayla ürünlerini Nebim V3’den Opencart sitenize aktarılacaktır.Opencart 1.5.x ve 2.x.x sürümlerinde sorunsuzca kullanabilirsiniz.