SQL Serverimizdeki veriler üzerinde işlem yapmak için hali hazırda gelen ve 2 kategoriye ayrılan fonksiyonlarımız vardır. Bu fonksiyonlar Aggregate (Çoklu Satır) fonksiyonları ve Scalar (Sayısal) fonksiyonlar olarak 2 kategoriye ayrılır.

Aggregate (Çoklu Satır) fonksiyonlar
Bu fonksiyonlar bir sütunda yer alan birden fazla değerler üzerinde yaptığı hesaplamalar sonrası tek bir değer geri verir.


AVG() : Sayısal değer içeren bir tablo sütunundaki değerlerin ortalamasını verir.
COUNT() : Verilen kriterlere uyan tablo satır sayısını verir.
FIRST() : Tabloda belirtilen sütundaki ilk değeri verir.
LAST() : Tabloda belirtilen sütundaki son değeri verir.
MAX() : Tabloda belirtilen sütundaki en büyük değeri verir.
MIN() : Tabloda belirtilen sütundaki en küçük değeri verir.
SUM() : Sayısal değer içeren bir tablo sütunundaki değerlerin toplamını verir.


Scalar (Sayısal) fonksiyonlar
Bu fonksiyonlar bir sütunda yer alan tek bir değere işlem yapar ve tek bir değer geri verir.

LCASE() : Bir alan değerini küçük harfe çevirir.
LEN() : Bir metin alanının uzunluğunu verir.
MID() : Bir metin alanındaki karakterlerin bir kısmını elde etmek kullanılır.
NOW() : Bilgisayarın tarih ve saat değerlerini verir.
FORMAT() : Bir veri alanının ne şekilde gösterileceğini belirler.
ROUND() : Sayısal bir veri alanının değerini bir tamsayıya yuvarlar.
UCASE() : Bir alan değerini büyük harfe çevirir.