Giriş
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  08.Kasım.2018
  Mesajlar
  7
  Teşekkürleri
  0

  Standart MYSQL den EXCEL veri çekme

  Merhaba Arkadaşlar benim şöyle bir sorunu var yardımcı olursanız sevinirim,
  internette bulduğum kodları düzenleyerek istediğim gibi msql den verileri excel e çekmeyi başardım ancak nasıl oluyorsa sadece son eklenen veriyi excel e yazıyor tüm database deki verileri nasıl yazdırabilirim acaba ?

  php-excel.class.php dosyası

  PHP- Kodu:
  <?php

  /**
   * Excel_XML
   */

  /**
   * Class Excel_XML
   * 
   * A simple export library for dumping array data into an excel
   * readable format. Supports OpenOffice Calc as well.
   * 
   * @author    Oliver Schwarz <oliver.schwarz@gmail.com>
   */
  class Excel_XML
  {

          
  /**
           * MicrosoftXML Header for Excel
           * @var string
           */
          
  const sHeader "<?xml version="1.0" encoding="%s"?\>\n<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">";

          /**
           * MicrosoftXML Footer for Excel
           * @var string
           */
          
  const sFooter "</Workbook>";

          
  /**
           * Worksheet & Data
           * @var array
           */
          
  private $aWorksheetData;

          
  /**
           * Output string
           * @var string
           */
          
  private $sOutput;

          
  /**
           * Encoding to be used
           * @var string
           */
          
  private $sEncoding;

          
  /**
           * Constructor
           *
           * Instanciates the class allowing a user-defined encoding.
           *
           * @param string $sEncoding Charset encoding to be used
           */
          
  public function __construct($sEncoding 'UTF-8')
          {
                  
  $this->sEncoding $sEncoding;
                  
  $this->sOutput '';
          }

          
  /**
           * Add a worksheet
           *
           * Creates a new worksheet and adds the given data to it.
           * @param string $title Title of worksheet
           * @param array $data 2-dimensional array of data
           */
          
  public function addWorksheet($title$data)
          {
                  
  $this->aWorksheetData[] = array(
                          
  'title' => $this->getWorksheetTitle($title),
                          
  'data'  => $data
                  
  );
          }

          
  /**
           * Send workbook to browser
           *
           * Sends the finished workbook to the browser using PHP's header
           * directive.
           *
           * @param string $filename Filename to use for sending the workbook
           */
          
  public function sendWorkbook($filename)
          {
                  if (!
  preg_match('/\.(xml|xls)$/'$filename)):
                          throw new 
  Exception('Filename mimetype must be .xml or .xls');
                  endif;
                  
  $filename $this->getWorkbookTitle($filename);
                  
  $this->generateWorkbook();
                  if (
  preg_match('/\.xls$/'$filename)):
                          
  header("Content-Type: application/vnd.ms-excel; charset=" $this->sEncoding);
                          
  header("Content-Disposition: inline; filename="" . $filename . """);
                  else:
                          
  header("Content-Type: application/xml; charset=" $this->sEncoding);
                          
  header("Content-Disposition: attachment; filename="" . $filename . """);
                  endif;
                  echo 
  $this->sOutput;
          }

          
  /**
           * Write workbook to file
           *
           * Writes the workbook into the file/path given as a parameters.
           * The method checks whether the directory is writable and the
           * file is not existing and writes the file.
           *
           * @param string $filename Filename to use for writing (must contain mimetype)
           * @param string $path Path to use for writing [optional]
           */
          
  public function writeWorkbook($filename$path '')
          {
                  
  $this->generateWorkbook();
                  
  $filename $this->getWorkbookTitle($filename);
                  if (!
  $handle = @fopen($path $filename'w+')):
                          throw new 
  Exception(sprintf("Not allowed to write to file %s"$path $filename));
                  endif;
                  if (@
  fwrite($handle$this->sOutput) === false):
                          throw new 
  Exception(sprintf("Error writing to file %s"$path $filename));
                  endif;
                  @
  fclose($handle);
                  return 
  sprintf("File %s written"$path $filename);
          }

          
  /**
           * Get workbook output
           *
           * Just returns the generated workbook content.
           *
           * @return string Output generated by the class
           */
          
  public function getWorkbook()
          {
                  
  $this->generateWorkbook();
                  return 
  $this->sOutput;
          }

          
  /**
           * Compatibility: Add an array
           *
           * This method implements compatibility to version 1.1. Though using
           * self::addWorksheet surely is an improvement, nobody should be
           * forced to rewrite his code.
           *
           * @param array $data Data to be added
           */
          
  public function addArray($data)
          {
                  
  $this->addWorksheet('Table1'$data);
          }

          
  /**
           * Compatibility: Generate XML
           *
           * This method implements compatibility to version 1.1 and generates
           * the excel file.
           *
           * @param string $filename Filename (without mimetype)
           */
          
  public function generateXML($filename)
          {
                  
  $filename $this->getWorkbookTitle($filename);
                  
  $filename .= '.xls';
                  
  $this->sendWorkbook($filename);
          }

          
  /**
           * Workbook title correction
           *
           * Corrects filename (if necessary) stripping out non-allowed
           * characters.
           *
           * @param string $filename Desired filename
           * @return string Corrected filename
           */
          
  private function getWorkbookTitle($filename)
          {
                  return 
  preg_replace('/[^aA-zZ0-9\_\-\.]/'''$filename);
          }

          
  /**
           * Worksheet title correction
           *
           * Corrects the worksheet title (given by the user) by the allowed
           * characters by Excel.
           *
           * @param string $title Desired worksheet title
           * @return string Corrected worksheet title
           */
          
  private function getWorksheetTitle($title)
          {
                  
  $title preg_replace ("/[\\\|:|\/|\?|\*|\[|\]]/"""$title);
                  return 
  substr ($title031);
          }

          
  /**
           * Generate the workbook
           *
           * This is the main wrapper to generate the workbook.
           * It will invoke the creation of worksheets, rows and
           * columns.
           */
          
  private function generateWorkbook()
          {
                  
  $this->sOutput .= stripslashes(sprintf(self::sHeader$this->sEncoding)) . "\n";
                  foreach (
  $this->aWorksheetData as $item):
                          
  $this->generateWorksheet($item);
                  endforeach;
                  
  $this->sOutput .= self::sFooter;
          }

          
  /**
           * Generate the Worksheet
           *
           * The second wrapper generates the worksheet. When the worksheet
           * data seems to be more than the excel allowed maximum lines, the
           * array is sliced.
           *
           * @param array $item Worksheet data
           * @todo Add a security check to testify whether this is an array
           */
          
  private function generateWorksheet($item)
          {
                  
  $this->sOutput .= sprintf("<Worksheet ss:Name="%s">\n    <Table>\n"$item['title']);
                  if (
  count($item['data']))
                          
  $item['data'] = array_slice($item['data'], 065536);
                  foreach (
  $item['data'] as $k => $v):
                          
  $this->generateRow($v);
                  endforeach;
                  
  $this->sOutput .= "    </Table>\n</Worksheet>\n";
          }

          
  /**
           * Generate the single row
           * @param array Item with row data
           */
          
  private function generateRow($item)
          {
                  
  $this->sOutput .= "        <Row>\n";
                  foreach (
  $item as $k => $v):
                          
  $this->generateCell($v);
                  endforeach;
                  
  $this->sOutput .= "        </Row>\n";
          }

          
  /**
           * Generate the single cell
           * @param string $item Cell data
           */
          
  private function generateCell($item)
          {
                  
  $type 'String';
                  if (
  is_numeric($item)):
                          
  $type 'Number';
                          if (
  $item{0} == '0' && strlen($item) > && $item{1} != '.'):
                                  
  $type 'String';
                          endif;
                  endif;
                  
  $item str_replace(''', '&apos;', htmlspecialchars($item, ENT_QUOTES));
                  $this->sOutput .= sprintf("            <Cell><Data ss:Type="%s">%s</Data></Cell>\n", $type, $item);
          }

          /**
           * Deconstructor
           * Resets the main variables/objects
           */
          public function __destruct()
          {
                  unset($this->aWorksheetData);
                  unset($this->sOutput);
          }

  }

  ?>

  buda index dosyası


  PHP- Kodu:
  <?php error_reporting(0);  
  ob_start();
    
  $vt_sunucu          'localhost';
    
  $vt_kullanici_adi   'deneme';
    
  $vt_kullanici_sifre '123456';
    
  $vt_adi           'deneme';

    @ 
  $mysql_baglanti mysql_connect($vt_sunucu,$vt_kullanici_adi,$vt_kullanici_sifre,$vt_adi);
    @ 
  mysql_select_db("$vt_adi",$mysql_baglanti) or die ("Veritabanı Seçim Hatası");
    
    
    
  $sip_ex=mysql_query("SELECT * FROM urunler"); 
    
  mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
  mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); 
  mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = 'utf8_turkish_ci'");  


  if (
  mysql_errno())
    {
      echo 
  'Hata: Veritabanına Bağlanılamıyor.. Lütfen Tekrar Deneyiniz';
      exit;
    }
  ?>


  <?php

  require dirname(__FILE__) . '/php-excel.class.php';


  while(
  $exc mysql_fetch_array($sip_ex)){
      
  $data=array(
  array(
  'product_id',
  'name(tr-tr)',
  'categories',
  'sku',
  'upc',
  'ean',
  'jan',
  'isbn',
  'mpn',
  'location',
  'quantity',
  'model',
  'manufacturer',
  'image_name',
  'shipping',
  'price',
  'points',
  'date_added',
  'date_modified',
  'date_available',
  'weight',
  'weight_unit',
  'length',
  'width',
  'height',
  'length_unit',
  'status',
  'tax_class_id',
  'seo_keyword',
  'description(tr-tr)',
  'meta_title(tr-tr)',
  'meta_description(tr-tr)',
  'meta_keywords(tr-tr)',
  'stock_status_id',
  'store_ids',
  'layout',
  'related_ids',
  'tags(tr-tr)',
  'sort_order',
  'subtract',
  'minimum'
  ),

  array(
  $exc['product_id'],
  $exc['name'],
  $exc['categories'],
  $exc['sku'],
  $exc['upc'],
  $exc['ean'],
  $exc['jan'],
  $exc['isbn'],
  $exc['mpn'],
  $exc['location'],
  $exc['quantity'],
  $exc['model'],
  $exc['manufacturer'],
  $exc['image_name'],
  $exc['shipping'],
  $exc['price'],
  $exc['points'],
  $exc['date_added'],
  $exc['date_modified'],
  $exc['date_available'],
  $exc['weight'],
  $exc['weight_unit'],
  $exc['length_i'],
  $exc['width'],
  $exc['height'],
  $exc['length_unit'],
  $exc['status'],
  $exc['tax_class_id'],
  $exc['seo_keyword'],
  $exc['description'],
  $exc['meta_title'],
  $exc['meta_description'],
  $exc['meta_keywords'],
  $exc['stock_status_id'],
  $exc['store_ids'],
  $exc['layout'],
  $exc['related_ids'],
  $exc['tags'],
  $exc['sort_order'],
  $exc['subtract'],
  $exc['minimum']
  ));
  }
  $xls = new Excel_XML;
  $xls->addWorksheet('Products'$data);
  $xls->addWorksheet('Names2'$data2);
  $xls->sendWorkbook('opencart_icin.xls');
  ?>

 2. #2
  Üyelik tarihi
  27.Ekim.2018
  Yaş
  30
  Mesajlar
  75
  Teşekkürleri
  3

  Standart

  PDO ile yaptığım örneği kullanabilirsin hocam

  [SOURCE="php"]
  <?php
  include("excelwriter.inc.php");
  $excel=new ExcelWriter("excel.xls");
  if($excel==false)
  echo $excel->error;

  $myArr=array("ÜRÜN ADI","ÜRÜN KODU","FİYAT");
  $excel->writeLine($myArr);

  try {
  $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=DB_NAME", "DB_USER", "PAROLA");
  } catch ( PDOException $e ){
  print $e->getMessage();
  }
  $db->query("SET CHARACTER SET utf8");

  $query = $db->query("SELECT * FROM urunler", PDO::FETCH_ASSOC);
  if ( $query->rowCount() ){
  foreach( $query as $row ){
  $urun_adi=$row['urun_adi'];
  $urun_kodu=$row['urun_kodu'];
  $urun_fiyat=$row['urun_fiyat'];
  $myArr=array($urun_adi,$urun_kodu,$urun_fiyat);
  $excel->writeLine($myArr);
  }
  }
  $excel->close();
  $db = null;
  ?>
  [/SOURCE]
  Eklenen Dosyalar Eklenen Dosyalar


  Forumda Paylaşılan İçerikleri Lütfen Başka Sitelerde Yayınlamayınız!
  Emeğe Saygı!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler